Live from MIZ Radio Innovation Day 2016, 29.09.2016

MIZ Radio Innovation Day 2016

#RID16

Ein Liveblog vom Radio Innovation Day des MIZ Babelsberg, am 29. September 2016.